Fiziksel Analizler


 • % Oran
 • 1000 Tane/Dane Ağırlığı
 • Ağırlık (Net ve Bürüt) Kontrolü (Gramaj)
 • Ağırlık Sınıfı (Kalibrasyon)
 • Alkolde Çözünmeyen Maddeler
 • Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
 • Asitte Çözünmeyen Madde
 • Askıda Katı Madde
 • Bağıl Yoğunluk Tayini
 • Bağıl yoğunluk, Özgül Ağırlık, Yoğunluk
 • Boylama ve Elek Analizi Tane/ kg Sayısı, İrilik Tayini
 • Çay Su Ekstraktı
 • Çemen Miktarı
 • Çikolata Kısmı Tayini
 • Çözünebilme Oranı
 • Çözünür Katı Madde Tayini (Brix)
 • Dolum Oranı Tayini
 • Donmuş Etlerin Çözünmesiyle Ortaya Çıkan Su Miktarı
 • Duyusal Özellikler (Organoleptik Muayene)
 • Düşme Sayısı Tayini
 • Elektrik İletkenliği Tayini
 • Et Çekirdek Oranı
 • Etiket ve Ambalaj kontrolü
 • Fiziksel Kusur Analizleri
 • Glaze Oranı
 • Gramdaki Adet-Ağırlıkça Adet Analizi
 • Hacim Genişlemesi
 • Hektolitre Ağırlığı Tayini
 • Her Çeşit Sebzenin/Meyvenin Süzme Ağırlığına Oranı-Net Ağırlığa Oranı
 • Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül
 • İletkenlik Külü
 • İncelik (Partikül Büyüklüğü) Tayini
 • Karbondioksit Tayini
 • Kırılma İndisi
 • Kir Muhtevası Tayini
 • Kül Tayini
 • Kümes Numarası Okunabilirliği
 • Meyve ve/veya Kaymak Oranı
 • Net Alan – Alan
 • Net Hacim – Hacim
 • Okside Olmuş /Olmamış Parça
 • Organoleptik Analizler
 • Paket İçi Adet
 • Parça Oranı Tayini
 • pH Tayini
 • Pulp Miktarı Tayini
 • Refraktometrik Rutubet Tayini
 • Renk Tayini
 • Rutubet Analizi (Toluen)
 • Rutubet ve Kuru Madde Tayini
 • Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
 • Sınıf ve Çeşit Özellikleri
 • Sıvıda Su veya Yağ Oranı
 • Siyah Leke Tayini
 • Su Aktivitesi
 • Su Ekstraktı ve Suda Çözünen Madde
 • Su Muhtevası Tayini
 • Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks)
 • Suda Çözünebilirlik Tayini
 • Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
 • Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kül Tayini
 • Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
 • Suda Çözünmeyen Madde
 • Suya Geçen Madde Miktarı
 • Suya Geçen Madde Tayini
 • Sülfatlandırılmış Kül Analizi
 • Süzme Ağırlığı Tayini
 • Süzme Kütlesinin Net Kütleye Oranı
 • Tane İrilik Derecesi Tayini
 • Tepe Boşluğu Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde
 • Tortu/Çökelek Tayini
 • Uzunluk Ölçümüne Dayalı Boy-Boyut Tespiti
 • Yabancı Madde Tayini
 • Yağsız Katı Madde Miktarı Tayini
 • Yaş/Kuru Gluten Analizi
 • Yumurta Sınıflandırma ve Kalite Analizi