Su Analizleri


 • Escherichia coli(E.coli) ve Koliform Bakteri Sayımı
 • Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı
 • Fekal Enterokokların Sayımı
 • Koagulaz Pozitif Stafilokok Sayımı(Staphylococcus aureus ve Diğer Türler)
 • Koloni Sayımı
 • Pseudomonas aeruginosa Sayımı
 • Salmonella spp. Tespiti
 • Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Tespiti ve Sayımı
 • Fekal Enterokok sayımı
 • Legionella Tespiti
 • Pseudomonas aeruginosa Sayımı
 • Salmonella spp Tespiti
 • Stapylococcus Türlerinin Sayımı
 • Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri(Clostridia) Sayımı
 • Toplam Koloni Sayımı