Yem Analizleri


 • Dioksinler, Furanlar, Dioksin Benzeri PCB’ler ve İndikatör PCB’lerin Tayini
 • Ağırlık Kontrolü
 • Etiket ve Ambalaj Kontrolü
 • Kül
 • HCl’de Çözünmeyen Kül
 • Rutubet ve Kuru Madde
 • Yabancı Madde
 • Aflatoksin B1 – Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
 • Protein Tayini
 • Yağ Tayini
 • Ham Selüloz Tayini
 • GDO Tarama Analizi (35S/NOS/FMV) 
 • DAS 1507 (TC- 1507) Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • DAS 59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • BT11 Tip Belirleme Ve Miktar Analizi – Mısır
 • GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi- Mısır
 • MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Mısır
 • A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Soya
 • MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Soya
 • MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi- Soya
 • MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Pamuk
 • MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Pamuk
 • MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Pamuk
 • RT 73 (GT73) Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Kanola
 • MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Kanola
 • RF3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Kanola
 • T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi – Kanola
 • H7-1 Tip Belirleme Ve Miktar Analizi – Şeker Pancarı
 • Melamin Tayini
 • Multimikotoksin ( Aflatoksin B1, Toplam Aflatoksin(B1, B2, G1, VE G2), Deoxynivalenol, Okratoksin, Fumonisin (B1,B2)  VE Zearalenone ) Tayini
 • Ağır Metal Analizi  ( Cd, Pb, Hg, As )
 • Enerji Değerleri ve Besin Öğesi Miktarlarının Hesaplanması
 • Aerobik Koloni Sayımı
 • Aerobik Koloni Sayımı (TEMPO,Hızlı Yöntem)
 • E.coli Aranması (Katı Ortamda)
 • E.coli Aranması (EMS)
 • E.coli Aranması (TEMPO Hızlı Yöntem)
 • Koliform bakteri Aranması ( Katı Ortamda)
 • Koliform bakteri Aranması ( EMS)
 • Koliform bakteri Aranması ( TEMPO,Hızlı Yöntem)
 • Salmonella spp. Aranması
 • Salmonella spp Aranması (VIDAS Hızlı Yöntem)
 • Salmonella spp Aranması (MDS Hızlı Yöntem)
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Enterobacteriaceae Sayımı (TEMPO Hızlı Yöntem)
 • Listeria monocytogenes Aranması
 • Listeria monocytogenes Aranması (MDS Hızlı Yöntem)
 • B.cereus Sayımı
 • B.cereus Sayımı (TEMPO Hızlı Yöntem)
 • E.coli O157 Aranması
 • E.coli O157 Aranması(MDS Hızlı Yöntem)
 • Koagulaz pozitif staphylococcus Sayımı
 • Koagulaz pozitif staphylococcus Sayımı(TEMPO Hızlı Yöntem)
 • Sülfit indirgeyen anaerob bakteri Sayımı
 • Maya ve Küf Sayımı
 • Maya ve Küf Sayımı (TEMPO Hızlı Yöntem)
 • Campylobacter spp. (Termotolerant campylobacter) Aranması
 • Clostridium perfringens Sayımı
 • Listeria spp. Aranması(MDS Hızlı Yöntem)
 • Laktik asit bakterisi Sayımı(TEMPO Hızlı Yöntem)