Dioksin Analiz Laboratuvarı


Yüksek toksik özelliklere sahip Dioksin ve Furanlar, klor içeren endüstriyel, tıbbi veya evsel atıkların yanması sonucu oluşabildiği gibi yangınlar, fabrika ve egzoz emisyonları, metal tasfiyesi ve rafinasyonu sonucunda da oluşabilirler. Dioksinlerin tersine PCB’ler ise yanma sonucu oluşmazlar. Endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan boya, polimer, tutkal stabilizörleri ve madeni yağlarda bulunan kimyasallardır ve insan üretimi sonucu meydana gelmişlerdir. Gelişmiş ülkelerin çoğunda yıllar önce üretimi yasaklanmasına rağmen dayanıklı yapıları nedeniyle çevresel etkileri halen gözlemlenmektedir.

Dioksin ve PCB’ler, biyo-birikim sonucu doğada oluşarak gıda zinciri yoluyla çeşitli gıda ve yemlerde kontaminasyona sebebiyet veren yüksek toksisiteye sahip kimyasal yapılardır. İnsanların dioksine maruz kalmaları çoğunlukla hayvansal gıdaların tüketilmesiyle gerçekleşir. Çevresel kirlilik kaçınılmaz olarak gıda ve yemlerde bulaşıya neden olmakta, bundan dolayı sığırların kontamine topraklarda otlatılması veya kontamine yemlerle beslenmesi et ve sütlerde bulaşıya yol açmakta, kontamine çiftliklerde yetiştirilen tavuklardan elde edilen et ve yumurtalar ile kirli sularda yetişen balıklarda kontaminasyona neden olmaktadır.

Bu maddelerin yağ dokusunda birikim yapması nedeniyle bir kişinin uzun yıllar boyunca maruz kaldığı miktar, anne sütünde ölçüm yapılarak ortaya çıkarılabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çeşitli endüstrileşmiş ülkelerde anne sütünde bir dizi araştırma yaparak ülkeler arasındaki farkı ortaya koymuş, ülkemizde de buna benzer bir çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre diğer ülkelere göre kayda değer bir fark gözlenmezken balık tüketiminin yüksek olduğu bölgelerdeki seviyeler çok daha yüksek çıkmıştır.

Dioksinler (PCDD/PCDF) ve PCB’ler çok değişik düzeylerde toksik etkiye sahip farklı yapılardan oluşmakla birlikte sadece yüksek toksik özellik gösterenler üzerinde durulmakta bu nedenle her bir bileşenin ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir. Yüksek toksisiteden dolayı tanımlama ve miktar belirlemede çok yüksek hassasiyet ve pikogram düzeyinde çok düşük tespit limitleri gerekmektedir. Bu derece yüksek hassasiyet ancak HRGC/HRMS cihazı ile sağlanabilmektedir.

Radix Analiz Laboratuvarı, Dioksin ve PCB analizlerini HRGC/HRMS cihazı ile gerçekleştirmekte, tam güvenilirliği sağlamak için belirli sıklıkta sertifikalı referans materyaller ile sonuçlarını karşılaştırmakta ve düzenli olarak yurtdışı yeterlilik testlerine katılarak verilen sonuçların doğruluğunu ispatlamaktadır.