Mikrobiyoloji Analizleri


 • Aerobik Koloni Sayımı
 • Maya Küf Sayımı
 • Aerobik koloni sayımı (Gıda ve Yem)
 • Aerobik Koloni Sayımı
 • Alicyclobacillus spp. ve Alicyclobacillus acidoterrestris Aranması
 • B.cereus Sayımı
 • Campylobacter spp. (Termotolerant campylobacter) Aranması
 • Clostridium perfringens Sayımı
 • Cronobacter sakazakii(Enterobacter sakazakii) Aranması
 • Cronobacter spp. Aranması(RAPID)
 • E.coli Aranması (EMS)
 • E.coli Aranması(Katı Ortamda)
 • E.coli O157 Aranması
 • E.coli O157 Aranması(MDS)
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Enterococcus Sayımı
 • Gluten Tayini
 • Howard Küf Sayımı
 • Karakteristik Mikroorganizma Sayımı
 • Koagulaz pozitif staphylococcus Sayımı
 • Koliform bakteri Aranması( Katı Ortamda)
 • Koliform bakteri Aranması(EMS)
 • Küf Sayımı (0,95<aw, 0,95 ≥aw)
 • Laktik asit bakteri Sayımı
 • Lipolitik bakteri Sayımı
 • Listeria monocytogenes Aranması
 • Listeria monocytogenes Aranması(MDS)
 • Listeria spp. Aranması(MDS)
 • Maya ve Küf Sayımı(0,95<aw, 0,95 ≥aw)
 • Maya ve Küf Sayımı(TEMPO)
 • Proteolitik bakteri Sayımı
 • Pseudomonas spp. Sayımı
 • Rope (Sünme) Sporu Aranması
 • Salmonella spp Aranması(MDS)
 • Salmonella spp. Aranması
 • Shigella spp.Aranması
 • Somatik Hücre Sayımı
 • Staphylococcal enterotoxin Aranması
 • Sülfit indirgeyen anaerob bakteri Sayımı
 • Termofilik aerobik spor Sayımı
 • Termofilik anaerobik spor Sayımı
 • Ticari Steril &Sterilite Kontrolü
 • V. cholerae ve V.parahaemolyticus Aranması
 • Aerobik koloni sayımı (Petriflim Yöntemiyle)
 • Bacillus cereus sayımı (Gıda ve Yem)
 • Clostridium perfringens Sayımı Koloni sayım tekniği (Gıda ve Yem)
 • Cronobacter spp. Aranması (Gıda)
 • Cronobacter spp. Aranması (Rapıd hızlı yöntem) Süt ve Süt Ürünleri
 • Enterobacteriaceae Sayımı (Gıda ve Yem)
 • Enterobacteriaceae Sayımı (Petriflim Yöntemiyle) (Gıda ve Yem)
 • Enterococcus Sayımı (Gıda ve Yem)
 • Escherichia coli O157 Aranması (Gıda ve Yem)
 • Escherichia coli O157 Aranması (MDS Hızlı Yöntem) (Gıda ve Yem)
 • Escherichia coli Sayımı (Gıda ve Yem)
 • Escherichia coli Sayımı (Petriflim Yöntemiyle) (Gıda ve Yem)
 • Escherichia coli Sayımı(EMS Yöntemiyle) (Gıda ve Yem)
 • Escherichia coli Sayımı(EMS Yöntemiyle) (Süt ve Süt Ürünlerinde)
 • GIDA ve YEMLERDE Salmonella spp. ARANMASI (RAPID)
 • GIDALARDA L.monocytogenes ARANMASI (RAPID)
 • Hava Örnekleme Cihazı ile Hava Numunesi Alma
 • Isıya Dirençli Campylobacter Türlerin Aranması (Gıda ve Yem)
 • Koagülaz pozitif stafilokokların sayımı (Petriflim Yöntemiyle) (Gıda ve Yem)
 • Koagülaz pozitif stafilokokların sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler) (Gıda ve Yem)
 • Koliform Bakteri sayımı (Gıda ve Yem)
 • Koliform Bakteri sayımı (EMS Yöntemiyle) (Gıda ve Yem)
 • Koliform Bakteri sayımı (Petriflim Yöntemiyle) (Gıda ve Yem)
 • Konservede Mikrobiyolojik Analiz (Konserve Gıda)
 • Küf ve Maya Sayımı (Petriflim Yöntemiyle) (Gıda ve Yem)
 • Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım tekniği (Gıda ve Yem)
 • Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı (Gıda ve Yem)
 • Listeria monocytogenes Aranması (Gıda ve Yem)
 • Listeria monocytogenes Aranması (MDS Hızlı Yöntem) (Gıda ve Yem)
 • Listeria monocytogenes Aranması (Rapıd Hızlı Yöntem) (Gıda ve Yem)
 • Pseudomonas spp Sayımı (Et ve Et Ürünlerinde)
 • Rope sporu Sayımı (Ekmek Mayası) (TS 3522)
 • Rope sporu Sayımı (Ekmek ve Ekmek Çeşitleri) (TS 5000)
 • Salmonella spp Aranması (Gıda ve Yem)
 • Salmonella spp Aranması (MDS Hızlı Yöntem) (Gıda ve Yem)
 • Salmonella spp Aranması (Rapıd Hızlı Yöntem) (Gıda ve Yem)
 • Somatik Hücre Sayımı (Çiğ Süt)
 • Sterilite Kontrolü (Süt (UHT))
 • Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı (Gıda ve Yem)
 • SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE E.coli SAYIMI (EMS)
 • Ticari Sterilite Kontrol (Konserve Gıda)
 • Toplam spesifik Mikroorganizma Sayısı (Yoğurt ve Ayran)
 • Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemoltyicus Aranması (Gıda ve Yem)