Toksin Analizleri


  • Multimikotoksin Tayini (Aflatoksin, Fumonisin B1-B2, Okratoksin A, Zearalenon, Deoksinivalenol)
  • Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
  • Aflatoksin M1
  • Histamin Tayini
  • Patulin Tayini